Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Albertiniella polyporicola (Jacz.) Malloch & Cain

albertínie chorošová (návrh českého jména)

zařazení: Cephalothecaceae - Incertae sedis - Sordariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Cephalotheca polyporicola Jacz.

Drobný askomycet vytvářející kleistothecia o velikosti maximálně kolem 0,5 mm. Jde o fungikolní druh rostoucí na hymeniu starých plodnic lesklokorek (Ganoderma spp.) a březovníku Piptoporus betulinus (viz. Akulov 2013). Kleistothecia jsou kulovitého tvaru, velmi tmavě šedá až černá, víceméně lesklá a celá pokrytá polygonálními "deskami". Výtrusy připomínají červené krvinky - shora jsou kruhové až téměř kruhové, z bočního pohledu jsou zploštělé. Dle mých měření ze dvou sběrů je jejich průměrná velikost kolem 3,0 µm, z bočního pohledu o něco více než 2 µm. Jsou drobně hojně ornamentované avšak tento rys je záležitostí spíše pro elektronový mikroskop, ve světelném mikroskopu jsou největší z detailů ornamentiky na hranici rozlišitelnosti.

O rozšíření druhu u nás dosud není mnoho známo. Jednoznačně půjde o druh přehlížený, ale asi ne uplně vzácný. Několik nálezů má Ondřej Koukol (osobní sdělení), tři další autor (jeden společně s Viktorií Halasů). Mé vlastní heldání na několika lokalitách s větším či menším počtem lesklokorek přineslo většinou negativní výsledky. Druh roste na starých plodnicích těsně nad zemí. Obvykle jde o plodnice na hymeniu, ovšem v jednom případě bylo několik kleistothecií nalezeno i uvnitř hymenia cca 2-3 mm hluboko. Vzhledem k malému počtu nálezů však výše uvedené údaje nemusí být jednoznačné.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 28.04.2019, Dolnomoravský úval. Stará plodnice Ganoderma applanatum na bázi pařezu listnáče. Na lokalitě je hostitel poměrně hojný, bylo prohlédnuto cca 15 plodnic Ganoderma applanatum na různých místech. Šlo o starší až staré, vesměs dosti velké utržené plodnice lesklokorek u pařezů listnáčů (šlo zejména o pařezy Populus cf. nigra). Výsledkem byl pouze jediný pozitivní nález menšího množství kleistothecií, z nichž většina byla již rozpadlá.
Na snímku mimo rozpadlých kleistothecií je vidět několik málo nerozpadlých, kde je krásně vidět polygonální struktura povrchu kleistothecií. Z mikroznaků byly zřejmé pouze výtrusy, avšak ty byly zjevně dobře zachovalé.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola. Boxploty měření výtrusů ze tří nálezů (03.03.2019, 21.04.2019 a 28.04.2019). Vždy měřeno 100 výtrusů ve vodě z horního pohledu. Velikost výtrusů se zdá docela konzervativní, avšak jde pouze o tři sběry. Při měření nebyly vynechány ani outlinery, kterých však bylo velmi malé množství (2, 0 a 1 u jednotlivých sběrů).

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Listnaté lemové společenstvo kolem vysychajíco potůčku. Hymenium plodnice Ganoderma applanatum. Plodnice nalezena hymeniem dolů na břehu potůčku, zjevně přinesena vodou. Proti proudu byly plodnice na starém vyvráceném kmeni listnáče (patrně Quercus robur). Plodnice jsou na snímku patrny jako drobné černé tečky ve skupinkách. Ve vzorku naměřena velikost kleistothecií 205-490 µm, Me = 348 µm [N=50].

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše. Některá kleistothecia jsou částečně rozpadlá a odhalují brčálově zelenou výtrusnou hmotu.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše. Kleistothecia s místy výraznými polygonálními pláty na povrchu.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše. Drobné tmavě šedé až olivově šedé výtrusy. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 5 µm.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 03.03.2019, Vizovická pahorkatina. Karpatská dubohabřina, část s bohatým jasanovým porostem. Hymenium velké plodnice Ganoderma applanatum na bázi mohutého pařezu Fraxinus excelsior. Ve vzorku naměřena velikost kleistothecií 210-330 µm, Me = 269 µm [N=50]. Leg. et det. Viktorie Halasů, Roman Maňák.

Albertiniella polyporicola

Albertiniella polyporicola, 03.03.2019, Vizovická pahorkatina. Zvětšená kleistothecia z nálezu výše. Leg. et det. Viktorie Halasů, Roman Maňák.


Literatura

  • Akulov, A. (2013): Morphological features, distribution and ecological preferences of Albertiniella polyporicola (Jacz.) Malloch et Cain (In Ukrainian). Chornomorsk botanical journal 9. 553-558
Poslední změna: 01.05.19
© Mykologie | Roman Maňák