Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Amanita muscaria (L.) Lam.

muchomůrka červená

zařazení: Amanitaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus muscarius L.,

Jedna z našich nejznámějších hub a symbol jedovatosti. Vyskytuje se u nás poměrně hojně nejčastěji v jehličnatých lesích, ale setkat se s ní lze i v lesích smíšených či listnatých. Záměna s jinou houbou je velmi málo pravděpodobná, dosti podobná je jí jen muchomůrka královská (Amanita regalis), která má játrově zbarvený klobouk a bradavky na klobouku s okrovým odstínem. Dosud není zcela vyjasněné, zda jde o dva různé druhy, či jen variety jednoho druhu.

Ačkoliv jde o jedovatou houbu, fatální otravy jsou velmi vzácné. Její druhové jméno muscaria dalo název toxinu muskarinu, jelikož byl poprvé izolovaný právě u této houby. Posléze se zjistilo, že houba obsahuje muskarinu jen malé množství a že otravy touto houbou připadají na vrub jiným toxinům. Mnohem vyšší obsah muskarinu obsahují některé naše strmělky nebo vláknice. Důležitějšími látkami u m. červené jsou muscimol a kyselina ibotenová, která se v těle částečně metabolizuje právě na muscimol. Tyto látky mají halucinogenní účinky a muchomůrka červená bývá díky tomu zneužívána (Socha 2014). Jejích halucinogenních účinků využívaly také různé národy (Sibiřané, Finové aj.) při rituálních obřadech.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 16.10.2021, Dolnomoravský úval. I přes značné sucho bylo v lese těchto muchomůrek poměrně dost - jiných druhů hub jen velice poskrovnu. Borová monokultura na písku.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 10.11.2013, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina se solitérními borovicemi.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 20.09.2010, Bílé Karpaty. Mladá plodnice téměř úplně zahalená do bradavek. Teplá dubohabřina s přimíšenými jehličnany.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 11.09.2010, Ždánický les. Plodnice s kloboukem hustě pokrytým bradavkami. Dubohabřina s přimíšenou borovicí.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 05.09.2010, Dolnomoravský úval. Smíšený les (Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula) na písku.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 05.09.2010, Dolnomoravský úval. Borový les na písku.

Amanita muscaria

Amanita muscaria, 05.09.2010, Dolnomoravský úval. I u mladých plodnic můžou bradavky na klobouku částečně nebo úplně chybět. Borovvý les na písku.


Literatura

  • Socha, R., Jegorov, A. (2014): Encyklopedie léčivých hub. Academia, Praha: 768p.

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Amanitaceae)

Poslední změna: 28.10.21
© Mykologie | Roman Maňák