Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Antrodia albida (Fr.) Donk

outkovka bělavá


zařazení: Fomitopsidaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

U nás jde o poměrně vzácný choroš tvořící jednoleté resupinátní nebo kloboukaté plodnice. Roste na různých druzích listnáčů. Ryvarden (2014) uvádí například Acer, Carpinus, Fagus, Fraxinus, Populus a další, výjimečně též jehličnany. Kotlaba (1984b) uvádí u nás jako zdaleka nejčastější dřevinu Fagus sylvatica (42%), celkově pak 12 druhů dřevin. Ani v Ryvardenově a Kotlabově výčtu hostitelů však není zastoupen Crataegus, kde se mi tento druh povedlo najít. Na lokalitě je však na této dřevině zastoupen minimálně na třech místech (jeden nález J.W. Jongepier).

Antrodia albida

Antrodia albida, 30.01.2016, CHKO Bílé Karpaty. Padlá větev Crataegus monogyna v aluviu menšího vodního toku. Plodnice nalezeny i na odumřelé větvi stojícího kmínku Crataegus monogyna.


Literatura:

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455
Poslední změna: 30.09.16
© Mykologie | Roman Maňák