Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk

pórnatka zelenající

zařazení: Phanerochaetaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Polyporus viridans Berk. & Broome, Physisporinus viridans (Berk. & Broome) Teixeira

Roztroušeně se vyskytující jednoletý rozlitý choroš z taxonomicky náročnější skupiny druhů. Má bělavou, krémovou až skořicovou barvu povrchu pórů, často se zeleným nádechem (odtud druhový název). Podobně jako u některých dalších druhů rodu Ceriporia reaguje povrch s KOH za změny barvy, v tomto případě do červenohněda. Roste saprotrofně na dřevě listnáčů, vzácněji i jehličnanů (viz. např. Ryvarden & Melo 2014).

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans, 15.04.2018, Vizovická vrchovina. Podmáčená lokalita s pestrou dřevinnou skladbou (převaha Alnus glutinosa, Salix spp. a Populus tremula). Tlející padlý kmen Populus tremula.

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans, 15.04.2018, Vizovická vrchovina. Stejné místo jako výše.

Ceriporia viridans

Ceriporia viridans, 15.04.2018, Vizovická vrchovina. Stejné místo jako výše.


Literatura

  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Phanerochaetaceae)

Poslední změna: 20.04.18
© Mykologie | Roman Maňák