Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Discina ancilis (Pers.) Sacc.

destice chřapáčová

zařazení: Discinaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Discina perlata (Fr.) Fr.

Poměrně hojná vřeckovýtrusná houba, se kterou se můžeme setkat na jaře (od března do května) v jehličnatých lesích nebo ve smíšených lesích s příměsí jehličnanů. Jejím substrátem jsou totiž staré pařezy jehličnanů, jejich padlé větve nebou i zbytky dřeva pod zemí.

Discina ancilis

Discina ancilis, 17.03.2024, CHKO Bílé Karpaty. Pastvina s roztroušenými jehličnany; pařez Picea abies nebo Abies alba.

Discina ancilis

Discina ancilis, 17.03.2024, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše; stejný pařez.

Discina ancilis

Discina ancilis, 03.04.2020, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina s roztroušenými mladými borovicemi; na dřevě v zemi.

Discina ancilis

Discina ancilis, 03.04.2020, Dolnomoravský úval. Mikrosnímek výtrusů s ornamentikou vzorku ze snímku výše. Zvětšení 1000× bavlníková modř.

Discina ancilis

Discina ancilis, 01.04.2018, Dolnomoravský úval. Okraj borové monokultury, zbytky dřeva po pokácených stromech Pinus sylvestris.

Discina ancilis

Discina ancilis, 01.04.2018, Dolnomoravský úval. Část hymenia s dosud nezralými vřecky a výraznými parafýzami s hnědým pigmentem způsobujícím zbarvení plodnice. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.

Discina ancilis

Discina ancilis, 25.03.2016, Dolnomoravský úval. Kyselá písčitá borová monokultura s malou příměsí lípy. Zasychající, poměrně velká (cca 13 cm) plodnice.

Discina ancilis

Discina ancilis, 25.03.2016, Dolnomoravský úval. Kyselá písčitá borová monokultura s malou příměsí lípy.


Druhy ze stejného rodu


Druhy ze stejné čeledi (Discinaceae)

Poslední změna: 19.03.24
© Mykologie | Roman Maňák