Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

terčovnice síťnatá


zařazení: Morchellaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Peziza venosa Pers., Discina venosa (Pers.) Fr.

Velký askomycet uvedený v Červeném seznamu (Beran 2006) jako ohrožený druh. Může připomínat druhy z rodů Peziza a obzvláště Discina, od kterých se dá odlišit obvykle větším vzrůstem, výrazným chlorovým pachem a zprohýbaným, obvykle žilnatým rouškem.

Roste na zemi v listnatých lesích, podél cest a to obvykle na vlhčích místech, častá je v porostech devětsilů. Z osmi lokalit (květen 2017), kde jsem houbu dosud nalezl, je situace půl na půl - polovina nálezů je z porostů devětsilu, druhá polovina z lesů, kde se devětsil poblíž místa nálezu nevyskytuje. V Bílých Karpatech jde o poněkud hojnější druh, kde provází většinu porostů devětsilu. Nejrozsáhlejší mě známá "lokalita" výskytu představuje trasu o délce asi 2 km hojně lemovaná cca 15-ti většími porosty devětsilu a ve většině z nich se mi druh povedlo nalézt.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 28.04.2019, Ždánický les. Stejná lokalita jako u snímku z 22.04.2018. Na lokalitě jsem druh nalezl postupně na třech místech v porostech devětsilu, v případě tohoto nálezu však není žádná spojitost s rostlinami devětsilu. V okruhu cca 1 metru nalezeno 18 plodnic s maximální šířkou 8 cm. Okraj koryta vyschlého potůčku, sub Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, okraj hustého porostu Allium ursinum.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Širší aluvium vysychajícího potůčku, řídký porost Petasites hybridus a Ficaria verna. Nová lokalita pro Bílé Karpaty, na místě nalezeno cca 30 plodnic, dalších několik málo v jiném porostu devětsilu o 400 m dál. S mými nálezy a nálezy od dalších lidí (8 známých lokalit, především Ivana a Jan Jongepierovi) je v Bílých Karpatech znám už z více než patnácti míst, z toho na některých za dobrých podmínek poměrně hojně.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Bazální myceliová plst plodnice ze snímku výše.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 21.04.2019, CHKO Bílé Karpaty. Hymenium s výraznými hlavatými septovanými a vesměs bifurkátně větvenými parafýzami. Zvětšení 400×, kongočerveň, délka úsečky 50 µm.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 22.04.2018, Ždánický les. Cca 15 plodnic v korytě téměř vyschlého potůčku; sub Acer pseudoplatanus, Salix sp., Tilia sp.; poblíž jednotlivých rostlin Petasites hybridus.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 17.05.2014, Bílé Karpaty. Listnatý les na bazickém podloží; sub Fraxinus excelsior, Carpinus betulus a Acer pseudoplatanus.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 19.04.2014, CHKO Bílé Karpaty. Okraj lemového společenstva kolem menšího vodního toku s rozsáhlým porostem Petasites hybridus. Houba zde roste pravidelně mnoho let v počtech až několika stovek plodnic.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 15.04.2014, Bílé Karpaty. Vlhčí okraj listnatého lesa s různorodou směsicí dřevin včetně několika přimíšených borovic.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejné čeledi (Morchellaceae)

Poslední změna: 29.04.19
© Mykologie | Roman Maňák