Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

terčovnice síťnatá


zařazení: Morchellaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Peziza venosa Pers., Discina venosa (Pers.) Fr.

Velký askomycet uvedený v Červeném seznamu (Beran 2006) jako ohrožený druh. Může připomínat druhy z rodů Peziza a obzvláště Discina, od kterých se dá odlišit obvykle větším vzrůstem, výrazným chlorovým pachem a zprohýbaným, obvykle žilnatým rouškem.

Roste na zemi v listnatých lesích, podél cest a to obvykle na vlhčích místech, častá je v porostech devětsilů. Z osmi lokalit (květen 2017), kde jsem houbu dosud nalezl, je situace půl na půl - polovina nálezů je z porostů devětsilu, druhá polovina z lesů, kde se devětsil poblíž místa nálezu nevyskytuje. V Bílých Karpatech jde o poněkud hojnější druh, kde provází většinu porostů devětsilu. Nejrozsáhlejší mě známá "lokalita" výskytu představuje trasu o délce asi 2 km hojně lemovaná cca 15-ti většími porosty devětsilu a ve většině z nich se mi druh povedlo nalézt.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 22.04.2018, Ždánický les. Cca 15 plodnic v korytě téměř vyschlého potůčku; sub Acer pseudoplatanus, Salix sp., Tilia sp.; poblíž jednotlivých rostlin Petasites hybridus.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 17.05.2014, Bílé Karpaty. Listnatý les na bazickém podloží; sub Fraxinus excelsior, Carpinus betulus a Acer pseudoplatanus.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 19.04.2014, CHKO Bílé Karpaty. Okraj lemového společenstva kolem menšího vodního toku s rozsáhlým porostem Petasites hybridus. Houba zde roste pravidelně mnoho let v počtech až několika stovek plodnic.

Disciotis venosa

Disciotis venosa, 15.04.2014, Bílé Karpaty. Vlhčí okraj listnatého lesa s různorodou směsicí dřevin včetně několika přimíšených borovic.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejné čeledi (Morchellaceae)

Poslední změna: 23.04.18
© Mykologie | Roman Maňák