Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Fomes fomentarius (L.) Fr.

troudnatec kopytovitý

zařazení: Polyporaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Boletus fomentarius L., Polyporus fomentarius (L.) Fr.

Velmi hojný choroš vyskytující se po celém území od nížin až do horských poloh. Vytváří vytrvalé kopytové plodnice obvykle šedavého zbarvení, které mohou narůst do značných rozměrů i několika desítek centimetrů. Jde o saproparazita, který se nejčastěji nalézá na bucích, ale spektrum hostitelů je mnohem širší a zahrnuje například břízy, topoly, javory, jasany, habry, duby, lípy, nejrůznější ovocné stromy, z keřů například lísky. Velmi vzácně se dá nalézt na jehličnanech, například Ryvarden & Melo (2014) uvádějí Larix a Taxus.

Houba způsobuje bílou hnilobu, která zhoršuje mechanické vlastnosti dřeva, díky čemuž napadené stromy, případně jejich větve padnou, zejména při silnějším větru. Je poměrně snadno identifikovatelná a záměna připadá v úvahu zejména za starší plodnice Fomitopsis pinicola, někdy i za některé kloboukaté ohňovce (např. Fomitiporia robusta) nebo lesklokorky (Ganoderma spp.). Mezi "choroši" se vyznačuje poměrně velkými cylindrickými výtrusy (viz. snímek a graf níže).

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 27.10.2021, Kyjovská pahorkatina. Dubobučina, mrtvé kmeny Fagus sylvatica.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 16.10.2021, Dolnomoravský úval. I když je tato houba obvykle jen fádně šedá, v mládí někdy dokáže mít i poměrně výrazné barvy. Listnatý les, pařez Betula pendula.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 22.04.2018, Ždánický les. Výtrusy samovolně vypadané na listech rostliny pod plodnicí na padlém kmenu Salix cf. alba. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 20 µm.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius. Sporogram sestrojený na základě měření velikostí výtrusů ze čtyř vzorků z různých lokalit z dubna 2018. Vždy šlo o výtrusy samovolně vypadané na vegetaci pod plodnicí. Ve všech případech měřeno 50 výtrusů ve vodě. Podle literatury mohou mít výtrusy i větší rozsah velikostí, například Ryvarden & Melo (2014) udávají 12-18(-20) × 4-7 µm.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 01.11.2015, Hornomoravský úval. Lužní les, padlý kmen Populus cf. nigra.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 29.03.2015, Dolnomoravský úval. Řez velkou plodnicí.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 18.01.2015, CHKO Bílé Karpaty. Lemové společenstvo kolem potůčku. Ukázka geotropismu na padlém kmenu Populus tremula.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 25.08.2013, Ždánický les. Dubobučina. Velký kmen Fagus sylvatica padlý po silnějším větru zjevně díky narušení mechanických vlastností působením F. fomentarius.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 25.08.2013, Ždánický les. Dubobučina. Detail hymenia jedné z plodnic ze snímku výše.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 28.12.2012, Kyjovská pahorkatina. Lemové společenstvo kolem potůčku, řezná plocha delší dobu dosti silně napadené pokácené olše (Alnus glutinosa). Vidět lze bílou hnilobu způsobenou houbou.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 02.12.2012, Dolnomoravský úval. Porost charakteru tvrdého lužního lesa. Mladá plodnice na řezné ploše mohutného pařezu, patrně Quercus robur.

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 19.12.2011, Dolnomoravský úval. Smíšený les (Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus robur, Tilia sp.) na písku. Výrazně zbarvená plodnice na stojícím suchém kmínku Betula pendula. Na okolních stojících suchých i padlých břízách se rovněž vyskytovaly podobně výrazně zbarvené plodnice společně s plodnicemi typicky zbarvenými a plodnicemi "přechodnými".

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius, 19.12.2011, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita a stejný substrát jako výše.


Literatura

  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejné čeledi (Polyporaceae)

Poslední změna: 27.10.21
© Mykologie | Roman Maňák