Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat.

kořenomorka fialová (ulitovec nachový)


zařazení: Helicobasidiaceae - Helicobasidiales - Incertae sedis - Pucciniomycetes - Pucciniomycotina - Basidiomycota
synonyma: Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Kosmopolitní druh, který tak na první pohled nevypadá, ale patří do třídy Pucciniomycetes, tedy mezi rzi. A stejně tak je významným patogenem pěstovaných, ale i volně rostoucích rostlin. Může však také růst jako saprofyt na tlejícím dřevě listnáčů. Vytváří anamorfní stadium Rhizoctonia crocorum, kde druhový název je odvozený od významných škod na šafránu setém, které byly houbě připsány roku 1728 (McKay 1958). Houba (anamorfa) napadá velmi široké spektrum hostitelů, kdy parazituje na kořenech takových rostlin jako mrkev, brambory, červená řepa, celer a dalších. Z volně rostoucích rostlin pak bývá nalézána především na kopřivách, kokošce, ptačincích apod.

Jančařík (1999) uvádí, že anamorfa napadá asi 170 druhů hostitelských rostlin. Rovněž uvádí, že u nás se vyskytuje v lesních školkách, avšak spíše jen lokálně. Ale téměř při každém výskytu působí značné škody na semenáčcích dřevin (uvádí např. starší případ, kdy v jediné školce zničila cca 40.000 semenáčků smrku a borovice), ovšem často i v rámci jediné školky se na některých semenáčcích projevuje jako patogen a na jiných pouze jako epifyt. Poznamenává také, podobně jako další zdroje, že anamorfní stadium vytváří sklerocium, které je schopné v půdě přežívat po mnoho let.

Helicobasidium purpureum

Helicobasidium purpureum, 17.04.2017, Dolnomoravský úval. Podmáčená olšina na kyselém hlinitopísčitém podloží. Velmi hojně na bázích a částečně i kořenech Urtica dioica. Při podrobnějším průzkumu houba nalezena na každé cca čtvrté kopřivě.

Helicobasidium purpureum

Helicobasidium purpureum, 17.04.2017, Dolnomoravský úval. Detailní snímek, lokalita jako výše.


Literatura:

  • Jančařík, V. (1999): Kořenové hniloby v lesních školkách. Lesnická práce 78(2).
  • McKay, R. and Clear, T. (1953): Violet root rot (Helicobasidium purpureum) on Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia) and Pinus contorta. Irish Forestry 17: 90-97.
Poslední změna: 18.05.17
© Mykologie | Roman Maňák