Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen

kavinovka lošákovitá


zařazení: Lentariaceae - Gomphales - Phallomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss., Hydnum himantia Schwein.

Dosti vzácný bazidiomycet tvořící rozlité poměrně slabě přirostlé plodnice s výraznými až 5 mm (v literatuře udáváano až 6 mm, např. Hagara (2014) dlouhými ostny. U nás je možná záměna za příbuznou Kavinia alboviridis, do kteréhožto rodu H. himantia rovněž náležela. Druhy se liší jak makroskopicky tak mikroskopicky. Z mikroskopických rozdílů je nápadná především cyanofilní ornamentika výtrusů K. alboviridis, zatímco H. himantia má výtrusy prakticky hladké bez cyanofilní ornamentiky. A dále se liší cyanofilními elementy na hyfách, viz. například Petersen (1971).

Makroskopické rozdíly jsou například v délce ostnů (K. alboviridis je má maximálně cca 3 mm dlouhé) a jejich zbarvením v dospělosti, kdy ostny K. alboviridis získávají zelené tóny. Růst se udává na dřevě listnáčů i jehličnanů.

Hydnocristella himantia

Hydnocristella himantia, 18.09.2016, CHKO Bílé Karpaty. Lemové společenstvo podél menšího vodního toku, odumírající kmen Salix cf. alba. Z lokality znám druh od roku 2014 z jediného kmene Salix cf. alba, nyní (2016) jsem jej zde nalezl na třech dalších stromech.

Hydnocristella himantia

Hydnocristella himantia, 18.09.2016, CHKO Bílé Karpaty. Detail ostnů jedné z "plodnic" ze stejné lokality jako u snímku výše.


Literatura:

  • Hagara, L. (2014): Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, Praha.
  • Petersen, R.H. (1971): Nový rod oddělený od rodu Kavinia Pilát. Česká mykologie 25: 129-134.
Poslední změna: 03.10.16
© Mykologie | Roman Maňák