Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Hysterium pulicare Pers.

skulinatec


zařazení: Hysteriaceae - Hysteriales - Incertae sedis - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota

Zdaleka nejhojnější zástupce čeledi Hysteriaceae a zároveň jedna z nejhojnějších hub vůbec v rámci České republiky. Díky své velikosti (na délku maximálně kolem 1 mm) je to druh přehlížený a to i přes to, že obvykle vytváří poměrně nápadné početné kolonie. Roste ve všech možných biotopech na živém i mrtvém dřevě, s velkou oblibou například na borce starších živých stromů. Při vlastních nálezech se mi druh povedlo potvrdit z asi dvaceti druhů dřevin, od zástupců u nás běžných (duby, lípy, olše, topoly, vrby, jasany a další) až po exotičtější dřeviny například v parcích (Gleditsia triacanthos, Platanus occidentalis a jiné).

Čeleď Hysteriace zahrnuje více než desítku rodů, z nichž velkou většinu (H. pulicare nevyjímaje) lze rozlišit pouze na základě studia mikroznaků. Z rodu Hysterium je to například další u nás poměrně běžný druh Hysterium angustatum. V naší literatuře je většinou uváděn spíše druh H. angustatum, dle mého názoru však jde spíš o záměnu.

Fylogenentické studie (Boehm et al. (2009)) ukazují, že oba dva zmíněné druhy jsou si podobné nejen makroskopicky a mikroskopicky, ale že jsou blízce příbuzné i vývojově. Výtrusy obou druhů jsou podobně velké (u H. pulicare obvykle mírně větší), mají shodně tři přehrádky, jen u H. pulicare jsou dvě prostřední buňky tmavší než dvě buňky krajní, zatímco u Hysterium angustatum jsou všechny buňky konkolorní. Na stejné větvi kladogramu se nacházejí ještě další druhy (z rodu Hysterium a rodu Ostreichnion), o jejichž výskytu na našem území však nemám žádné informace ani vlastní nálezy.

Hysterium pulicare

Hysterium pulicare, 05.11.2017, Dolnomoravský úval. Tvrdý lužní les, suchá větev na živém stromě Acer campestre.

Hysterium pulicare

Hysterium pulicare, 18.4.2016, Dolnomoravský úval. Lužní les, boční strana tlejícího pařezu Fraxinus angustifolia subsp. danubalis.


Literatura:

  • Boehm, E.W.A. et al. (2009): A molecular phylogenetic reappraisal of the Hysteriaceae, Mytilinidiaceae and Gloniaceae (Pleosporomycetidae, Dothideomycetes) with keys to world species. Studies in Mycology 64, 49 - 83.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Hysteriaceae)

Poslední změna: 19.12.17
© Mykologie | Roman Maňák