Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Hysterographium fraxini (Pers. : Fr.) De Not.

skulinatník jasanový


zařazení: incertae sedis - Pleosporales - Pleosporomycetidae - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Hysterium fraxini Pers., Hysterographium elongatum (Wahlb.) Corda

Roztroušeně se vyskytující askomycet, který vytváří hysterotecia o velikosti až 2 × 0,75 mm. Povrch je hladký až jemně zdrsnělý, tmavě černý, obě části hysterotecia nateklá, centrální škvíra úzká, táhnoucí se přes celou délku plodnice. Jde o typového zástupce rodu Hysterographium, ale dle fylogenetické studie nenáleží do čeledi Hysteriaceae (kam spadají askomycety z podobně makroskopicky vyhlížejících rodů Hysterium, Hysterobrevium a dalších), nýbrž do dosud neupřesněné čeledi řádu Pleosporales (viz. Boehm et al. (2009)).

Výtrusy jsou typu diktyospor, obvykle slabě zaškrcené uprostřed, zlatohnědé až hnědé, obklopené hyalinní obálkou, která je však někdy špatně patrná. Mají 7 - 9 transversálních sept a 2 - 3 vertikální. Velikost je dle Boehm et al. (2009) (22-)25-34(-45) × (6-)8-12(-17) µm. Je však velmi proměnlivá i v rámci blízkých populací. Při měření velikostí výtrusů z hysterotecií ze tří větviček ležící vedle sebe jsem získal průměrné velikosti 46,1 × 19,5 µm, 45,6 × 17,0 µm a 40,3 × 16,1 µm (měřeno stejný den stejnou metodou).

Jde o lignikolního saprofyta, u nějž Boehm et al. (2009) uvádí široké spektrum dřevin (Populus, Juglans, Corylus, Fagus, Quercus, Cotinus, Acer, Cornus, Fraxinus, Syringa, Olea, Ligustrum, Jasminum, Phillyraea, Bignonia, Catalpa, Viburnum). Všechny moje nálezy (z cca 10-ti lokalit) však pocházejí z jasanů (Fraxinus angustifolia a Fraxinus excelsior) a to z padlých větviček nebo mrtvých či usychajících kmínků. Vždy však šlo o tenké větvičky (o průměru do cca 1 cm) nebo tenké mrtvé kmínky. Větší část nálezů pochází z lužního lesa nebo jiných vlhkých biotopů, ale zjevně výskyt na takovýchto místech nebude pravidlem, neboť jeden nález pochází z vyloženě suché lokality (otevřená písčina s několika solitérními jasany). Často se s druhem lze setkat v porostech jasanů prosychajících díky patogenu Hymenoscyphus fraxineus.

Hysterographium fraxini

Hysterographium fraxini, 03.12.2017, Dolnomoravský úval. Okraj smíšeného lesa na písku. Nevelký porost Fraxinus excelsior, suché větve jasanu na prosychajících stromech. Výtrusy při zvětšení 1000x (imerze) ve vodě.

Hysterographium fraxini

Hysterographium fraxini, 05.11.2017, Dolnomoravský úval. Tvrdý lužní les, tenká padlá větev Fraxinus angustifolia.

Hysterographium fraxini

Hysterographium fraxini, 04.12.2016, Dolnomoravský úval. Okraj kulturního lesa spadajícího svým charakterem na pomezí tvrdého a měkkého luhu. Tenká padlá větvička Fraxinus angustifolia subsp. danubalis. Zv. 400x, voda, nepravé barvy.

Hysterographium fraxini

Hysterographium fraxini, klíčící výtrusy přirozeně uvolněné z vřecek po cca 22 hodinách ve vodě. Výtrusy mají obvykle několik klíčních hyf (napočítáno až 7). Zv. 400x, voda, nepravé barvy.


Literatura:

  • Boehm, E.W.A. et al. (2009): A molecular phylogenetic reappraisal of the Hysteriaceae, Mytilinidiaceae and Gloniaceae (Pleosporomycetidae, Dothideomycetes) with keys to world species. Studies in Mycology 64, 49 - 83.

Druhy ze stejné čeledi (incertae sedis)

Poslední změna: 05.12.17
© Mykologie | Roman Maňák