Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber

chlupatka lysá


zařazení: Lasiosphaeriaceae - Sordariales - Sordariomycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.) Ces. & De Not.

Drobná houba z čeledi Lasiosphaeriaceae, která byla dlouhou dobu řazena do rodu Lasiosphaeria pod názvem Lasiosphaeria spermoides. Na rozdíl od dalších zástupců rodu Lasiosphaeria však vytváří lysá stromata (ostatní mají krátké chlupy nebo jsou alespoň plstnaté). Již v dřívějších dobách byla snaha vyčlenit tento druh do samostatného rodu, ovšem především na základě morfologie výtrusů a dalších mikroznaků než na základě vzhledu. Až v roce 2002 byla vyčleněna na základě fylogenetických studií (Hilber (2002).

R. spermoides vytváří drobná (maximálně kolem 0,5 mm, zcela výjimečně až 1,0 mm) černá kulovitá stromata s hladkým povrchem nahloučená v hustých skupinách. Roste na tlejícím dřevě listnáčů. Ellis (2002) udává jako hostitele Acer, Betula, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Prunus, Quercus, Salix, Sorbus a Ulmus, přičemž dodává, že často roste spolu s lignikolním saproparazitem Armillaria mellea. V literatuře se lze setkat také s tvrzením, že výjimečně se dá nalézt rovněž na jehličnanech (např. Hagara (2014))

Ruzenia spermoides

Ruzenia spermoides, 13.03.2016, Dolnomoravský úval. Řezná plocha pařezu Alnus glutinosa, měkký lužní les.

Ruzenia spermoides

Ruzenia spermoides, 14.02.2016, Dolnomoravský úval. Mechem obrostený mohutný pařez Alnus glutinosa, podmáčená lokalita na písku.


Literatura:

  • Ellis, M. B., & Ellis, J. P. (1997). Microfungi on land plants: An identification handbook. Slough, England: Richmond Pub.
  • Hagara L. (2014): Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, Praha.
  • Hilber, R. & Hilber, O. (2002): The Genus Lasiosphaeria and allied taxa. O. Hilber, Kelheim: 1-9.

Druhy ze stejné čeledi (Lasiosphaeriaceae)

Poslední změna: 30.09.16
© Mykologie | Roman Maňák