Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral

ohnivec jurský


zařazení: Sarcoscyphaceae - Pezizales - Pezizomycetidae - Pezizomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Sarcoscypha coccinea var. jurana Boud.

V Červeném seznamu makromycetů ČR (Beran 2006) je tento ohnivec zařazen jako druh s nedostatečnými údaji (DD). Podle nálezů v rámci ČR by se dal patrně zařadit do kategorie ohrožených druhů - EN. Jde o nápadnou zimní až časně jarní houbu z rodu zahrnujícího u nás další podobně zbarvené a makroskopicky poměrně obtížně rozeznatelné až nerozeznatelné druhy. Částečně může napovědět hostitelská preference (všechny druhy rostou jako lignikolní saprofytové), lépe však mikroznaky.

Ohnivec jurský roste výhradně na padlých větvích lípy (pouze Tilia platyphyllos?) a zdá se, že preferuje suťové lesy na bazickém podloží. Na dřevě lípy roste rovněž Sarcoscypha dudleyi, který však od nás není znám (březen 2017), ale existují nálezy například ze Slovenska. Liší se mikroskopicky především menšími tukovými kapkami a neuťatými vrcholky výtrusů. Od u nás velmi běžného ohnivce rakouského (Sarcoscypha austriaca; dle mých nálezů a nálezů kolegů jej lze rovněž najít na dřevě lípy) lze ohnivec jurský odlišit napříkald velikostí tukových kapek výtrusů. V neposlední řadě lze na lípě nalézt u nás velmi vzácný ohnivec šarlatový (Sarcoscypha coccinea), k jehož bezpečnému odlišení opět poslouží mikroznaky.

S. jurana má velikost výtrusů, podobně jako u dalších ohnivců, v dost širokém rozmezí a nedá se použít jako signifikantní určovací znak. Vrcholky výtrusů jsou uťaté, navíc obvykle mírně vhloubené. Část výtrusů však nemá na první pohled vrcholky uťaté, to lze přičíst na vrub pootočení výtrusů podél delší osy. Ve výtrusech jsou obvykle dvě velké tukové kapky o velikosti kolem 7 µm umístěné poblíž pólů. U ohnivců je důležité pozorovat výtrusy na čerstvých plodnicích, jelikož u starších výtrusů dochází ke koalescenci menších tukových kapek ve větší, což ztěžuje až znemožňuje určení.

Sarcoscypha jurana

Sarcoscypha jurana, 05.03.2017, CHKO Pálava. Suťový les s Tilia platyphyllos, Carpinus betulus a Fraxinus excelsior; padlá větev lípy.

Sarcoscypha jurana

Sarcoscypha jurana, 05.03.2017, CHKO Pálava. Výtrusy z plodnice výše. Voda, zv. 400x. Naměřená velikost ze 100 samovolně vystřelených výtrusů získaných cca 5 hodin po sběru: Me = 26,4 × 12,8 µm, Qe = 2.1, s rozsahem M = 23,8 - 29,0 × 10,9 - 14,7 µm.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Sarcoscyphaceae)

Poslední změna: 09.03.17
© Mykologie | Roman Maňák