Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer

penízovka smrková


zařazení: Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Agaricus esculentus Wulfen, Collybia esculenta (Wulfen) P. Kumm., Marasmius esculentus (Wulfen) P. Karst., Marasmius tenacellus subsp. esculentus (Wulfen) Konrad & Maubl., Pseudohiatula esculenta (Wulfen) Singer

Velmi hojná jarní méně často i podzimní houba vyrůstající ze starších popadaných smrkových šišek. Někdy vyrůstá zdánlivě ze země ze šišek pod povrchem půdy. Z jedné šišky vyrůstá obvykle větší množství plodnic, často až několik málo desítek. Houba mívá šedohnědý až tmavohnědý klobouk, ale poměrně běžně lze nalézt i s bíle vybarvené jedince. S houbou se lze setkat jak v lesích, tak v parcích, městských zástavbách apod. Na smrkových šiškách lze najít i další houby, zejména penízečku drobnovýtrusou (Baeospora myosura), která se liší poněkud drobnějším vzrůstem, hustšími lupeny, vločkatým třeněm a mikroznaky. Na první pohled vypadá podobně také další houba vyrůstající ze smrkových šišek - helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola). Ta je u nás vzácnější, má zvonovitý klobouk a nápadný nitrózní pach a liší se i mikroznaky.

Strobilurus esculentus je jedním ze tří zástupců rodu Strobilurus, který se u nás vyskytuje (celosvětově je udáváno cca 10 druhů, viz. např. Kirk et al. 2013). Každý ze tří zástupců má naprosto jiné cheilocystidy. U tohoto druhu jsou silnostěnéé a v horní části více či méně výrazně inkrustované a připomínají cheilocystidy mnoha zástupců rodu Inocybe, Strobilurus stephanocystis má horní část cheilocystid v gelové obálce (exudáty) a poslední - Strobilurus tenacellus - nemá ani inkrustace ani exudáty.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 17.03.2019, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený les.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 17.03.2019, CHKO Bílé Karpaty. Smíšený les.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 17.03.2019, CHKO Bílé Karpaty. Snímky cystid ze sběru plodnic ze snímků výše. Patrné jsou silnostěnné více či méně inkrustované cystidy. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 01.04.2012, CHKO Bílé Karpaty. Smrkový porost, šišky Picea abies. Kromě tisíců klasicky zbarvených plodnic nalezeno i několik albínů.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 27.03.2011, Dolnomoravský úval. Lužní les s nesmyslně vysázenými pásy Picea abies.

Strobilurus esculentus

Strobilurus esculentus, 19.03.2011, Dolnomoravský úval. Městská zástavba, pod staršími Picea pungens.


Literatura:

  • Kirk, P.M., Cannon, P.F. et al. (2013): Dictionary of fungi, 10th edition. CABI Europe - UK: 771 p.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Physalacriaceae)

Poslední změna: 07.04.19
© Mykologie | Roman Maňák