Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer

penízovka provázková


zařazení: Physalacriaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Collybia stephanocystis Kühner & Romagn., Pseudohiatula stephanocystis Kühner & Romagn. ex Hora

Houba náležející do malého rodu Strobilurus, jejíž zástupci rostou na šiškách jehličnanů, v tomto případě na šiškách borovic a to obvykle zanořených v zemi. Vytváří plodnice s okrovým až žlutohnědým, při zasychání blednoucím kloboukem o průměru do 3 cm. Lupeny má bílé až bělavé, u zasychajících plodnic někdy žloutnoucí. Třeň je útlý (do 2 mm) a dlouhý i přes 5 cm, navíc často pokračuje ještě několik centimetrů pod povrchem k šišce, z níž houba roste. Podzemní část je nezřídka delší než část nadzemní.

Na borových šiškách roste ještě podobný druh Strobilurus tenacellus, který je makroskopicky spolehlivě nerozlišitelný. Někdy se uvádí, že má slabě rýhovaný okraj klobouku, ale není to spolehlivý znak. Navíc by měl mít nahořklou chuť. Spolehlivé určení je pak možné jen mikroskopicky dle velikosti výtrusů (větší u S. stephanocystis) a zejména cheilocystid, které jsou u S. stephanocystis s tlustým krčkem a exudáty kolem apexu, kdežto u S. tenacellus jsou fusiformní. U nás by měl být hojnější druh S. stephanocystis (např. Holec 2012). Dle mých nálezů je na jihovýchodní Moravě tento druh velmi hojný, kdežto S. tenacellus vzácný.

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis, 08.04.2018, Dolnomorvaský úval. Borový les na písku s přimíšeným dubem; zanořená šiška Pinus sylvestris.

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis, 08.04.2018, Dolnomorvaský úval. Stejná lokalita jako výše. 5 plodnic (některé už zasychající) sesbíraných v okruhu cca 1 metru. Viditelné je žlutnoutí lupenů u zasychajících plodnic. Všechny plodnice ověřeny mikroskopicky.

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis, 08.04.2018, Dolnomorvaský úval. Srovnání cheilocystid ve vodě a v kongočerveni v dodecylsíranu sodném (SDS). Ve vodě sice nevynikne tvar cheilocystid, ale zato jsou dobře viditelné exudáty kolem apexu (výjimečně některé cheilocystidy exudáty postrádají zcela). Naproti tomu v kongočerveni v SDS tyto exudáty viditelné nejsou nebo jen velice slabě. Zvětšení 400×, voda, kongočerveň v SDS, délka úsečky 50 µm.

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis, 08.04.2018, Dolnomorvaský úval. Kaulocystidy ve vodě a kongočerveni. Rovněž zde nejsou exudáty v kongočerveni viditelné vůbec nebo jen velmi slabě a stejně tak u některých kaulocystid ve vodě exudáty chybí. Zvětšení 400×, voda, kongočerveň v SDS, délka úsečky 50 µm.

Strobilurus stephanocystis

Strobilurus stephanocystis, 01.04.2018, Dolnomorvaský úval. Zvětšené lupeny s viditelnými cheilocystidami (a částečně také pleurocystidami) s "kapičkami" exudátů. Okraj borové monokultury, zanořené šišky Pinus sylvestris zanořené v zemi.


Literatura:

  • Holec, J., Beran, M., Bielich, A. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia, Praha: 624 p.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Physalacriaceae)

Poslední změna: 09.04.18
© Mykologie | Roman Maňák