Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen

vatička vlasatá


zařazení: Thelephoraceae - Thelephorales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Hydnum crinale Fr., Acia crinalis (Fr.) P. Karst., Odontia crinalis (Fr.) Bres., Caldesiella crinalis (Fr.) Rea, Caldesiella ferruginosa (Fr.) Sacc., Hydnum tabacinum Cooke

Roztroušeně až vzácně se vyskytující vatička rostoucí na rozkládajícím se dřevě listnáčů, vzácněji i jehličnanů. Je dosti nápadná svojí žlutohnědou až okrovou barvou a zejména ostnitým hymenoforem. Barevně je podobná například hojnější příbuzná Tomentella fibrosa, která však nemá ostnitý hymenofor a liší se i mikroskopicky (Kõljag 1995).

Ačkoliv se tato houba, podobně jako další zástupci rodu Tomentella, může jevit jako saprofyt rozkládající mrtvé dřevo, vytváří mykorhizu. Dle Kõljaga (1992) a dalších zdrojů jde o ektendomykorhizu. Autor uvádí, že houba samotná je s kořeny stromu propojena rhizomorfami.

Tomentella crinalis

Tomentella crinalis, 17.12.2017, Dolnomoravský úval. Les lužního charakteru. Spodní strana tlejícího pařezu Quercus robur.

Tomentella crinalis

Tomentella crinalis, 17.12.2017, Dolnomoravský úval. Detail ostnitého hymenoforu s nejvyššími ostny vysokými 1,5 mm.

Tomentella crinalis

Tomentella crinalis, 17.12.2017, Dolnomoravský úval.

Tomentella crinalis

Tomentella crinalis, 17.12.2017, Dolnomoravský úval. Výtrusy při zvětšení 1000× (imerze, KOH), délka úsečky 10 µm. Exikát houby ze snímků výše.


Literatura:

  • Kõljag, U. (1995): Tomentella (Basidiomycota) and related genera in Temperate Eurasia. Fungiflora, Oslo. 213 p.
  • Kõljag, U. (1992): Mycorrhiza formed by basidiospores of Tomentella crinalis on Pinus sylvestris. Mycological Research 96(3): 215 - 220.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Thelephoraceae)

Poslední změna: 19.12.17
© Mykologie | Roman Maňák