Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Tulostoma brumale Pers.

palečka zimní


zařazení: Agaricaceae - Agaricales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

Náš nejběžnější zástupce břichatkovitých hub z rodu Tulostoma. Plodná část bývá až 1 cm velká, zhruba kulovitého nebo mírně zploštělého tvaru s vystouplým ústím ohraničeným rezavohnědým dvůrkem. Třeň je obvykle do 5 cm vysoký, tuhý, bělavý až okrově hnědý, hladký s roztroušenými šupinkami až šupinaktý. Roste na výslunných mechatých stanovištích, písčinách, v xerotermní vegetaci apod.

V rámci České republiky jde o roztroušeně se vyskytující druh, ovšem místy jde o druh dosti hojný, zejména na jižní Moravě (Moravská Sahara, Pálava; viz. mapka níže), ale i ve středních Čechách (Český kras). S velkou oblibou roste v nízké rozvolněné vegetaci v kolejištích, především v okolí nádraží (dosud jsem jej nalezl na zhruba patnácti takových stanovištích). Mimo to se s ní lze setkat na jiných světlých suchých stanovištích (písčiny, skály), pastvinách apod.

Tulostoma brumale

Mapka rozšíření sestrojená na základě čistě vlastních nálezů. Souhrnná mapka s vloženým výřezem jihovýchodní části Moravy zachycuje celkem cca 45 lokalit, další spoustu ojedinělých nálezů nemám zdokumentovánu. Zvláště v okolí města Bzenec jsem ve třech dnech na přelomu let 2017/2018 nalezl několik desítek míst s výskytem plodnic tohoto druhu. Některé body na mapce reprezentují jednotlivé plodnice, většina bodů však lokality s výskytem více plodnic, mnohdy desítek až stovek kusů. Velká část nálezů spadá do nadmořských výšek kolem 200 m n. m, nejvýše jsem plodnice zaznamenal v nadmořské výšce 430 m n. m.

Druh bývá některými autory rozdělen na několik variet. Například Tomaszewska (2011) uvádí variety Tulostoma brumale var. brumale, Tulostoma brumale var. pallidum a Tulostoma brumale var. longipes, kde varieta T. brumale var. longipes se odlišuje především delším třeněm (nad 45 mm) a další dvě barvou a strukturou endoperidia a mikroznaky.

U druhu se vzácně vyskytnou dva peristomy (ústí). Sám jsem se s tímto jevem setkal poprvé 29.02.2016, ovšem podle osobního sdělení Pavla Brůžka, se s touto anomálií setkal již vícekrát. Podle osobního sdělení Aloise Vágnera a Martina Kříže se tento jev vyskytuje i u jiných gasteromycetů (Geastrum sp.).

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 25.03.2018, Mutěnická pahorkatina. Jihozápadně orientovaná stepní stráň; v rozvolněné vegetaci.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 25.03.2018, Mutěnická pahorkatina. Stejná lokalita jako výše. Detail peristomu.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 07.05.2017, CHKO Moravský Kras. Skalní step na vápenci. Dvě srostlé plodnice, v místě peristomu natržené, díky čemuž je dobře vidět kapilicum.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 05.03.2017, CHKO Pálava. Skalní step na vápenci.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 05.03.2017, CHKO Pálava. Skalní step na vápenci.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 29.02.2016, Dolnomoravský úval. V kolejišti mezi mechy na jihozápadně orientovaném náspu. Mezi desítkami "obyčejných" plodnic byla tato jediná se dvěmi ústími.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 17.11.2015, CHKO Pálava. Mladá plodnice s ještě nezbarveným dvůrkem na otevřené vápenaté lokalitě.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 17.02.2015, CHKO Český kras. Plodnice na okraji vápencového lomu.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 14.01.2015, Dolnomoravský úval. Kolejiště, jihozápadně orientovaný železniční násep. Stejná lokalita jako u fotky z 29.02.2016.

Tulostoma brumale

Tulostoma brumale, 22.01.2012, Dolnomoravský úval. Kolejiště, jihozápadně orientovaný železniční násep, velmi mladá plodnice. Stejná lokalita jako u fotky z 29.02.2016.


Literatura:

  • Tomaszewska, A., Luszczynski, J., Luszczynska, B., Jowaroska, J. (2011): Taxonomic notes on the Polish Tulostoma species. Acta Mycologica 46(2), 179-186.

Druhy ze stejného rodu

Druhy ze stejné čeledi (Agaricaceae)

Poslední změna: 25.03.18
© Mykologie | Roman Maňák