Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat. 1894

škrobnatec terčovitý

zařazení: Stereaceae - Russulales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Boidin, Terra & Lanq., Hymenochaete disciformis (DC.) W.G. Sm., Stereum disciforme (DC.) Fr., Peniophora disciformis (DC.) Cooke, Peniophora borealis (Peck) Burt

V poslední době se poněkud šířící, ale jinak poměrně vzácný druh zařazený v Červeném seznamu makromycetů (Beran 2006) do kategorie kriticky ohrožených druhů (CR). Zde je uvedeno pouhých 6 lokalit druhu, ale v posledních letech se objevilo několik dalších - dle osobních sdělení jiných mykologů a vlastních nálezů z CHKO Český kras a CHKO Bílé Karpaty (v Bílých Karpatech je zjevně poněkud více rozšířen). V Červeném seznamu je dále uvedeno, že jde o saprotrofa rostoucího v teplejších oblastech na kůře dubů a to především na okrajích lesů nebo na izolovaných stromech.

Druh je nápadný za sucha rozpraskaným povrchem rouška (podobně rozpraskané rouško se však vyskytuje i u jiných zástupců čeledi Stereaceae) a mikroskopicky poměrně velkými téměř kulovitými až široce eliptickými amyloidními výtrusy s více či méně výraznou ornamentikou. Vybírá si spíše starší duby, kdy často na jednom stromu rostou desítky plodnic. Na vhodných místech jej pak lze nalézt i dosti hojně.

Aleurodiscus disciformis

Aleurodiscus disciformis, 11.02.2017, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý les s převahou dubů; borka cca padesátiletého Quercus robur; v blízkém okolí druh nalezen na asi dvacítce dalších stromů.

Aleurodiscus disciformis

Aleurodiscus disciformis, 11.02.2017, CHKO Bílé Karpaty. Stejná lokalita jako u snímku výše.

Aleurodiscus disciformis

Aleurodiscus disciformis, 28.01.2017, CHKO Český kras. Výtrusy exikátu z jižně orientované stráně porostlé zakrslou doubravou (Quercus petraea agg.). Zv. 400x, bavlníková modř, doostřeno.


Literatura

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.

Druhy ze stejné čeledi (Stereaceae)

Poslední změna: 24.02.17
© Mykologie | Roman Maňák