Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Delitschia winteri Plowr. ex G. Winter


zařazení: Delitschiaceae - Pleosporales - Pleosporomycetidae - Dothideomycetes - Pezizomycotina - Ascomycota
synonyma: Phorcys winteri (Plowr. ex G. Winter) Höhn.

Středně velký zástupce koprofilních lokuloaskomycetů s pseudothecii o průměru do 0,5 mm a výšce někdy přesahující i 1 mm (včetně ostioly). Druh je určitelný pouze mikroskopicky a vyznačuje se poměrně velkými tmavě hnědými výtrusy s velkou gelovou obálkou. Výtrusy jsou rozděleny výrazným septem až zaškrcením na dvě zhruba stejně velké buňky (podobné mikroznaky jsou však charakteristické i pro jiné zástupce rodu Delitschia). Roste na trusu býložravců.

Houba je pojmenována po významném německém mykologovi Heinrichovi Georgovi Winterovi (1848 - 1887), který byl téměř 10 let editorem mykologického časopisu Hedwigia.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 11.02.2018 + 19.02.2018, Dolnomoravský úval. Otevřená písčina se solitérními borovicemi, zaječí trus. Peritecia nalezená ve dvou dnech na téže lokalitě na dvou zaječích bobcích. Na horním obrázku vlevo je pohled na z částečně zanořené peritecium. Stejně tak dolní obrázek ukazuje víceméně zanořená peritécia (i když ne všechna viditelná peritecia patří druhu Delitschia winteri). Zejména dobře patrné jsou vystílené výtrusy v levé části snímku směrem ke středu a pak zcela vpravo. Snímek vpravo nahoře pak ukazuje vytažené a očištěné peritecium s velmi výraznou ostiolou. Celká výška tohoto velkého peritecia je včetně ostioly 1,1 mm. Všechny tři snímky jsou ve stejném měřítku, délka úsečky je 1 mm.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 11.02.2018, Dolnomoravský úval. Samovolně vystřílené výtrusy na sklíčko. Je vidět, že výtrusy vystřílené z jednoho vřecka jsou znatelně menší a světlejší, zjevně ještě ne zcela zralé. U některých výtrusů je ještě slabě viditelná "pokrčená" hyalinní gelová obálka. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 11.02.2018, Dolnomoravský úval. Nezralé výtrusy s velmi dobře viditelnými hyalinními gelovými obálkami. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 50 µm.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 11.02.2018, Dolnomoravský úval. Hymenium s různě zralými výtrusy ve vřeccích. Nejméně zralé výtrusy jsou hyalinní, často ještě bez vytvořené transversální přepážky. Zvětšení 100×, voda, délka úsečky 200 µm.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 19.02.2018, Dolnomoravský úval. Filiformní pseudoparafýzy. Zvětšení 400×, voda, délka úsečky 10 µm.

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina. Trus zajíce na suché stepní lokalitě. Drobné tamvě hnědé až černé protažené útvary kolem pseudothecia vlevo jsou výtrusy houby (pocházející však patrně z okolních pseudothecií).

Delitschia winteri

Delitschia winteri, 07.09.2017, Znojemská pahorkatina. Výtrusy z pseudothecií ze snímku výše. Na upraveném mikrosnímku je slabě viditelná gelová obálka obklopující výtrusy. Zv 400x, voda.

Poslední změna: 24.02.18
© Mykologie | Roman Maňák