Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Hymenochaete carpatica Pilát

kožovka karpatská

zařazení: Hymenochaetaceae - Hymenochaetales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota

Velmi nenápadná houba zajímavá především svojí ekologií. Roste téměř výhradně na vnitřní straně odlupujících se plátů borky stojících javorů klenů (Acer pseudoplatanus). Tomšovský (2001) uvádí, že existuje několik případů, kdy byl druh nalezen i na vnější straně borky A. pseudoplatanus (viz. napříkald i můj nález ze 04.11.2018) avšak na jiných dřevinách dosud není znám.

Houbu popsal český mykolog Albert Pilát roku 1930 na materiálu sesbíraném ve slovenských Malých Karpatech (odsud druhový název). Plodnice jsou resupinátní a mají nejrůznější odstíny hnědé barvy, staré jsou pak až téměř černohěné, políčkovitě rozpukané a jsou pevně přirostlé k substrátu, se kterým často barevně splývají. V hymeniu se nacházejí tlustostěnné hyfy - sety, typické i pro další zástupce čeledi Hymenochaetaceae.

Houba je díky své nenápadnosti značně přehlížená, ale jde o hojný druh, zvláště ve větších nadmořských výškách. Tomšovský (2001) uvádí v rámci České republiky největší množství nálezů v nadmořských výskách 700 - 1000 m n. m. a nejnižší do té doby zaznamenanou nadmořskou výšku 290 metrů. Mé nálezy tyto informace víceméně potvrzují. Shodou okolností se mi druh povedlo nalézt rovněž ve stejné nejnižší nadmořské výšce (Ždánický les), pod 400 metrů druh nalézám spíše výjimečně (z mých nálezů již zmíněný Ždánický les, dále ojediněle v CHKO Pálava, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Český kras).

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý les; houba nalezena poměrně hojně na vnitřní straně kůry Acer pseudoplatanus, v případě na snímku se však nalézala i na boční a vnější straně kůry.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Lokalita jako výše; plodnice na vnitřní straně odloupnutého kousku kůry.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 04.11.2018, CHKO Bílé Karpaty. Sety z hymenia; jejich velikost se pohybuje v poměrně velkém rozpětí, u vzorku naměřeno 53 - 112 × 6 - 13 µ. Zvětšení 400×, voda.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 21.05.2017, Ždánický les. Listnatý les, vnitřní strana borky Acer pseudoplatanus, nadmořská výška 290 metrů.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 21.05.2017, Ždánický les. Stejná lokalita jako u snímku výšem, detail starší plodnice. Drobné tečkování až čárkování na povrchu hymenia jsou vyčnívající sety.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 21.05.2017, Ždánický les. Mikroskopický snímek set z plodnic výše. Zv. 400x.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 19.04.2015, CHKO Bílé Karpaty. Suťový les, vnitřní strana borky Acer pseudoplatanus.

Hymenochaete carpatica

Hymenochaete carpatica, 23.03.2014, CHKO Bílé Karpaty. Suťový les, vnitřní strana borky Acer pseudoplatanus.


Literatura

  • Tomšovský, M. (2001): Remarks on the distribution of Hymenochaete carpatica in Central and Eastern Europe. Czech Mycology 53(2): 141 - 148.

Druhy ze stejné čeledi (Hymenochaetaceae)

Poslední změna: 06.11.18
© Mykologie | Roman Maňák