Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.

pestřec bradavčitý


zařazení: Sclerodermataceae - Boletales - Agaricomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Lycoperdon verrucosum Bull., Scleroderma maculatum (Peck) Lloyd

Roztroušeně se vyskytující pestřec s více či méně výrazným širokým třeněm ukrytým pod povrchem půdy a přecházejícím v bělavé svazky podhoubí. Jde o mykorhizní druh tvořící mykorhizu zejména s duby. Nalézt se proto dá zejména v doubravách, dubohabřimách, ale i poblíž solitérních dubů na loukách nebo v parcích. Méně často roste pod jinými listnáči.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 14.02.2019, Kyjovská pahorkatina. Staré, zcela zčernalé a částečně plesnivé plodnice nalezeny na okraji intenzivně obdělávaného meruňkového sadu poblíž teplé dubohabřiny. Sub Armeniaca vulgaris. Nepředpokládám mykorhizu s meruňkou, spíše s kořeny stromů z cca 10 metrů vzdáleného okraje mladšího lesa (Quercus robur, Carpinus betulus, Tilia sp., Corylus avellana, přimíšen Larix decidua). Část výtrusů byla stále ve velmi dobrém stavu, makrovzhled starých plodnic rovněž odpovídal taxonu Scleroderma verrucosum. Zvětšení 1000× (imerze), kongočerveň, délka úsečky 10 µm.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Ve vlhčí sníženině (nyní již několik let vyschlé) na okraj písčité doubravy. Sub Quercus robur, Salix cf. fragilis. Všechny snímky a mikrosnímky níže ze 16.09.2018 pocházejí z této lokality.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Řez největší plodnicí ze snímku výše. Třeňová část není patrná neboť se při vyhrabávání plodnice odlomila.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Jedna z menších plodnic ze snímku výše s patrným třeněm a zejména bělavými svazky mycelia.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Detail peridia a gleby.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Výtrusy s ostnitou ornamentikou. Zvětšení 1000× (imerze), voda, délka úsečky 10 µm.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Mykorhizní symbióza pestřece s kořínky Quercus robur. Délka úsečky 500 µm.

Scleroderma verrucosum

Scleroderma verrucosum, 16.09.2018, Dolnomoravský úval. Mykorhizní vlákna u/na povrchu kořínku dubu. Zvětšení 400×, kongočerveň, délka úsečky 20 µm.

Poslední změna: 14.02.19
© Mykologie | Roman Maňák