Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

mnohokrčka dírkovaná


zařazení: Geastraceae - Geastrales - Phallomycetidae - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Lycoperdon coliforme With.

Velmi vzácný druh břichatky, která je v Červeném seznamu (Beran 2006) klasifikována jako kriticky ohrožený druh (CR). První "novou" lokalitou je nález z PR Čertova skála na Křivoklátsku, kde byla nalezena na prudkém zazemňujícím se svahu (osobní sdělení nálezkyně J. Kocourkové; viz. též Kotlaba 2001). Nyní je již známa z poněkud více lokalit a dle kritérií uvedených v Červeném seznamu by již spadala "pouze" do kategorie ohrožených druhů (EN).

Mnohokrčka dírkovaná je do značné míry podobná hvězdovkám s nimiž náleží do čeledi Geastraceae a liší se od nich hlavně větším počtem ústí v glebě (hvězdovky mívají pouze jedno ústí, ve výjimečných případech dvě) a také větším počtem krčků nesoucích plodnou část (hvězdovky mají krček jeden, někdy jsou i bez krčku). Marvanová (1961) uvádí na základě studia 14 plodnic nalezených u Pohořelic roku 1960 u jedné plodnice dokonce 49 ústí.

Roste na výslunných až mírně zastíněných místech a to hlavně na písčinách. Často je uváděna spojitost s akátem, ale roste i pod jinými stromy. Z pěti mě známých lokalit (2016) je spojitost s akátem pouze na dvou místech. V dalším případě roste pod jasany (Fraxinus excelsior), na čtvrté lokalitě nedaleko invazivního Acer negundo a v posledním případě několik metrů od břehu řeky Moravy v porostu převážně invazivních dřevin (hlavně Ailanthus altissima). U všech pěti lokalit však jde vždy o písčinu nebo alespoň místo s písčitým podložím a vždy jde o místo silně ovlivněné člověkem (až na jednu výjimku, kde je obtížné posoudit míru ovlivnění). Nadmořská výška všech lokalit je v rozsahu 180 - 200 m n. m.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 27.08.2017, Dolnomoravský úval. Strmý písčitý břeh řeky Moravy. Porost nejrůznějších listnáčů, zejména Ailanthus altissima. Potvrzení nové lokality, kde jsem nalezl cca 40 poměrně malých plodnic roku 2013. Na snímku vajíčko vykopnuté člověkem nebo zvěří a částečně skutálené ze svahu.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 16.07.2017, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku z 17.07.2016.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 16.07.2017, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku z 17.07.2016.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 17.07.2016, Dolnomoravský úval. Mladá plodnice s ještě neotevřenými ústími. Pod Fraxinus excelsior na písčitém podloží na okraji lesa. Myriostoma coliforme jsem zde náhodně objevil roku 2015 (Jiří Polčák ji zde však zná už delší dobu), kdy se zde postupně objevilo 13 plodnic, při letošní prohlídce jsem napočítal plodnic 10.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 17.07.2016, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku výše.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 02.08.2015, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku z 17.07.2016.

Myriostoma coliforme

Myriostoma coliforme, 02.08.2015, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako u snímku z 17.07.2016. Mladá plodnice s ještě neotevřenými ústími.


Literatura:

  • Beran, M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: 1-282.
  • Kotlaba, F., Kocourková, J. (2001): První nález velmi vzácné břichatky mnohokrčky dírkované v Čechách. Mykologické listy 75: 1–4.
  • Marvanová, L. (1961): Nález Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda a jiných vzácných břichatek u Pohořelic na Moravě. Česká mykologie 15: 77 - 81.

Druhy ze stejné čeledi (Geastraceae)

Poslední změna: 08.11.17
© Mykologie | Roman Maňák