Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański

pórnatka bledoplavá

zařazení: Phanerochaetaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Poria gilvescens Bres., Tyromyces gilvescens (Bres.) Ryvarden

Jednoletý choroš tvořící plodnice pozdě v létě a na podzim, vzácněji v mírných zimách. Plodnice jsou rozlité, zpočátku bělavé, později narůžovělé až oranžovohnědé s drobnými často vertikálně protaženými póry (cca 5/mm). Roste saprotrofně a to zejména ve starších bučinách. Zdaleka nejčastěji se lze s plodnicemi setkat na buku, ale nevyhýbá se ani jiným listnáčům. Kotlaba (1984) uvádí z našeho území nálezy na Betula pendula, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Juglans regia, Poppulus spp., Quercus spp., Sorbus aria a Tilia spp. Známý je nejen z Evropy, ale i z východu Spojených států, Afriky a Asie (Ryvarden & Melo 2014).

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens, 13.01.2018, CHKO Bílé Karpaty. Listnatý les s převahou starých stromů; dosti zetlelý fragment silného kmene Fagus sylvatica. Díky mírné zimě byly plodnice jako čerstvé s nepoškozenými mikroznaky.

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens, 13.01.2018, CHKO Bílé Karpaty. Stejná lokalita jako výše.

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens, 27.03.2016, Ždánický les. Dubobučina; padlý kmen Fagus sylvatica.

Ceriporiopsis gilvescens

Ceriporiopsis gilvescens, 14.04.2013, Ždánický les. Vzrostlá dubobučina v rozpadu; spodní strana silnějšího padlého kmene Fagus sylvatica.


Literatura

  • Kotlaba, F. (1984b): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu. Academia, Praha: 1 - 194.
  • Ryvarden, L., Melo, I. (2014): Poroid fungi of Europe (with photos by T. Niemelä and drawings by I. Melo and T. Niemelä). Fungiflora, Oslo, Synopsis fungorum 31: 1 - 455

Druhy ze stejné čeledi (Phanerochaetaceae)

Poslední změna: 10.02.18
© Mykologie | Roman Maňák