Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

  . . .

Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden

kornatec vrásčitý

zařazení: Phanerochaetaceae - Polyporales - Incertae sedis - Agaricomycetes - Agaricomycotina - Basidiomycota
synonyma: Grandinia corrugata Fr., Odontia corrugata (Fr.) Bres., Metulodontia junquillea (Quél.) Parmasto, Protodontia livida (Bres.) Park.-Rhodes

Roztroušeně až vzácně se vyskytující kornatcovitá houba vytvářející rozlité víceméně voskovité plodnice s nepravidelnými zoubky, na nichž jsou při větším zvětšením patrné cystidiovité silně inkrustované hyfy. Druh roste na mrtvém dřevě listnáčů, výjimečně i jehličnanů. Z u nás běžných druhů listnáčů jde například o Carpinus betulus nebo Fagus sylvatica. Bernicchia a Gorjón (2010) uvádějí výskyt (mimo jiné) na pro nás poměrně exotických dřevinách, například Arbutus unedo nebo Rosmarinus officinalis.

Hyphodermella corrugata

Hyphodermella corrugata, 10.12.2017, Dolnomoravský úval. Ruderální lokalita na břehu potoka, silnější mrtvý stonek Reynoutria ×bohemica.

Hyphodermella corrugata

Hyphodermella corrugata, 10.12.2017, Dolnomoravský úval. Stejná lokalita jako výše; zasychající plodnice.

Hyphodermella corrugata

Hyphodermella corrugata, 10.12.2017, Dolnomoravský úval. Zvětšený detail hymenia částečně rehydratované plodnice.


Literatura

  • Bernicchia, A., Gorjón, S.P. (2010): Corticiaceae s.l. Fungi Europei 12. Candusso Edizioni, Italy: 1008 p.

Druhy ze stejné čeledi (Phanerochaetaceae)

Poslední změna: 11.12.17
© Mykologie | Roman Maňák